Rodzaje wymienników powietrza w rekuperatorze

Jakie rodzaje wymienników stosują producenci urządzeń wentylacyjnych, rekuperatorów i central wentylacyjnych. Poznaj rodzaje oraz zalety i wady poszczególnych rozwiązań.Głównym elementem każdego rekuperatora jest wymiennik ciepła. Powietrze doprowadzane z zewnątrz budynku do wymiennika jest w nim podgrzewane ciepłem wywiewanym z pomieszczeń. Proces wymiany ciepła następuje bez mieszania się powietrza wywiewanego z nawiewanym.

Zapoznaj się z opisywanymi wymiennikami:

Wymiennik krzyżowy

wymiennikkrzyzowy

Zbudowany z płyt stalowych, aluminiowych lub z tworzywa ułożonych naprzemiennie sekcjami nawiewnymi i wywiewnymi. Obieg powietrza wymuszają wentylatory. Powietrze przepływa przez wymiennik prostopadle na krzyż. Stąd też nazwa wymiennika. Skierowanie powietrza pod kątem 90 stopni zwiększa sprawność, która wynosi 60-70%. Zastosowanie dwóch wymienników w centrali daje zwiększenie sprawności do 95%. Brak elementów ruchomych obniża hałas wymiennika. Mała waga wymiennika oraz zwarta, sztywna konstrukcja umożliwia bezproblemowe okresowe mycie wymiennika. Przy temperaturze powietrza zewnętrznego -2 stopnie może wystąpić oszronienie wymiennika, którego efektem jest zablokowanie przepływu powietrza. Pierwszym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie układu by-pass (obejście), część powietrza nie przepływa przez wymiennik. Drugim jest zastosowanie nagrzewnic wstępnych, na wlocie powietrza świeżego, włączających się automatycznie gdy temperatura przy rdzeniu spadnie do -2 stopni. W zależności od wielkości rekuperatora moc nagrzewnicy wynosi od 1 do 9 kW. Wymiennik krzyżowy stosowany jest głównie w małych instalacjach domów jednorodzinnych, małych biur i budynków o małej kubaturze. Występują jednak stosowane z powodzeniem duże urządzenia, stosowane do wentylacji hal magazynowych i produkcyjnych.

wymiennikplytowy

Zalety:

 • niska cena produkcji
 • prosta konstrukcja
 • niski poziom hałasu
 • brak elementów ruchomych
 • możliwość odzyskiwania ciepła i zimna

Wady:

 • szronienie płyt wymiennika
 • niska sprawność
 • duże wymiary
 • brak odzysku wilgoci

Wymiennik przeciwprądowy – spiralny

Spiralny przeciwprądowy wymiennik powietrza wykonany jest z folii aluminiowej i zwijanej w formie walca. Skręcenie zwoju pozwala wydłużyć odległość jaką musi pokonać powietrze. Udoskonalona konstrukcja w stosunku do wymiennika prostego eliminuje szronienie wymiennika. Sprawność wymiennika dochodzi do 85%.

przeciwpradowy

Zalety:

 • brak szronienia
 • szczelność
 • prosta konstrukcja
 • nie wymaga dodatkowej energii spoza układu
 • brak części ruchomych

Wady:

 • wysokie koszty produkcji
 • duże gabaryty urządzenia
 • utrudnione czyszczenie

Wymiennik przeciwprądowy – prosty

plytawymiennika

Wymiennik przeciwprądowy prosty zbudowany jest podobnie jak wymiennik krzyżowy, z płyt ułożonych tym razem równolegle. Powietrze przepływa przez wymiennik w przeciwnych kierunkach. Sprawność tego rodzaju rozwiązania wynosi do 85%. Zjawisko szronienia występuje dla niskich temperatur. Szronienie ograniczane jest zmniejszeniem prędkości wentylatora świeżego powietrza. Wtedy maleje wydajność układu wentylacji.

wymiennikprosty

Zalety:

 • wysoka sprawność
 • prosta budowa

Wady:

 • szronienie
 • wymaga by-pass lub układu odszraniania

Wymiennik obrotowy

Obudowa wymiennika zawiera element ruchomy w postaci wirnika, który obracając się przechodzi naprzemiennie przez obszar powierza nawiewanego i wywiewanego. Wirnik zbudowany jest z pofalowanej blachy aluminiowej nawiniętej na walec i ma rozmiar ok. 40cm. Wirnik pełni rolę elementu magazynującego energię cieplną i napędzany jest silnikiem. Sprawność wymiennika obrotowego wynosi 50-80%. Wymiennik jest odporny na szronienie występujące przy niskich temperaturach powietrza świeżego, nawiewanego. Z powodu hałasu jaki powoduje znajduje on zastosowanie raczej w budynkach biurowych. Płaszczyzna wymiany ciepła będąca wynikiem ruchu wirnika jest dużo większa, niże we wcześniej omawianych rozwiązaniach. Daje to efekt dużej wydajności przy stosunkowo niewielkich rozmiarach. Wadą jest nieszczelność i mieszanie się częściowe powietrza.

wymiennikobrotowy

Zalety:

 • wysoka sprawność
 • duża wydajność
 • małe rozmiary

Wady:

 • wysoki poziom hałasu
 • elementy ruchome
 • dodatkowy pobór energii
 • mieszanie się powietrza nawiewanego z wywiewanym

Dodaj komentarz

*

Informacje z branży

Nowości i bieżące informacje z branży wentylacyjnej!
Bądź na bieżąco - newsy, aktualności, informacje o nowych usługach i produktach.
Zostań użytkownikiem serwisu www.Infowentylacja.pl, załóż konto, zaloguj się, używaj kanały rss, zamów newletter. Dzięki nim będziesz otrzymywać rzetelną porcję informacji z branży wentylacyjnej.

NEWSLETTER