Wentylacja w domu z kominkiem – pytania i odpowiedzi

Do tej pory wiele osób twierdzi, że nie ma możliwości zgodnie z przepisami instalowania wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych w domach wyposażonych w piece czy kominki. Według osób tak twierdzących, przepisy wykluczają możliwość stosowania rekuperacji w takich domach.

Nic bardziej błędnego – zgodnie z przepisami tylko w pomieszczeniach wyposażonych w kominek czy piec nie wolno stosować wentylacji wywiewnej. Chodzi o pomieszczenia, nie cały budynek.

Przepisy precyzują natomiast jaka wentylacja może zostać zastosowana w tych pomieszczeniach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690):

  • § 150, ust. 9: W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe płynne lub z urzàdzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
  • § 150, ust. 10: Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

Zatem podsumowując. W domu z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną konieczne jest takie zrównoważenie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego. Chodzi o to aby w jednostce czasu, ilość powietrza doprowadzanego kanałami nawiewnymi, była równa ilości powietrza usuwanego przez kanały wywiewne. Dzięki temu nie nastąpi odwrócenie ciągu w kanale dymowym.

Aby nie doszło do zasysania dymu z kominka do wnętrza pomieszczenia,właśnie do tego pomieszczenia powinno się nawiewać trochę więcej powietrza – stworzyć lekkie nadciśnienie.

Powietrze do spalania w kominku należy doprowadzić kanałem podpodłogowym z przepustnicą otwieraną na czas palenia w kominku. Powierzchnia przekroju kanału powinna wynosić nie mniej niż 200 cm2, co odpowiada rurze o średnicy 15cm. Odpowiada to wielkości kratki doprowadzającej powietrze do kotłowni czy typowym kanałom wentylacyjnym.

 

Dodaj komentarz

*

Informacje z branży

Nowości i bieżące informacje z branży wentylacyjnej!
Bądź na bieżąco - newsy, aktualności, informacje o nowych usługach i produktach.
Zostań użytkownikiem serwisu www.Infowentylacja.pl, załóż konto, zaloguj się, używaj kanały rss, zamów newletter. Dzięki nim będziesz otrzymywać rzetelną porcję informacji z branży wentylacyjnej.

NEWSLETTER